Poľovnícky denník

Elektronická kniha návštev poľovného revíru

S rozvojom digitálnych zariadení a prístupu na internet sa stala dôležitým aj digitálna evidencia odborného života poľovníkov. Za týmto účelom vznikla služba Poľovnícky denník, ktorá môže v živote poľovníkov otvoriť nové dimenzie. Bezpečný lov s elektronickým zápisom do Knihy návštev poľovného revíru.